Vår CSR-rapport för 2022-2023 är nu tillgänglig!

Ladda ner den senaste CSR-rapporten från Bong!

Vi kan nu stolt presentera vår nya CSR-rapport, en översikt över de initiativ som har genomförts under 2022 och 2023 tillsammans med våra kunder, personal och berörda partners.

Eftersom vi är ett företag som strävar efter att minska vår ekologiska påverkan på planeten är vår roll att skapa innovativa förpackningslösningar som förmedlar våra kunders identitet, samtidigt som vi integrerar CSR-frågor i våra affärsmodeller. Vi är fast beslutna att ta itu med framtida utmaningar genom innovation, samtidigt som vi genomför åtgärder för att minska vårt miljöavtryck och värdesätter vår mest värdefulla tillgång – våra medarbetare.

Reflektion över CSR-initiativ under 2022-2023

Vilken resa det har varit sedan 2020, när vi publicerade en utmanande policy för företagets sociala ansvar (CSR)! Våra team har arbetat hårt för att uppnå framsteg genom olika medel, såsom:

Dessa få exempel på CSR-initiativ som genomfördes 2022 och 2023 möjliggjordes genom det aktiva engagemanget från alla Bong teamsVår CSR-rapport visar också våra certifieringar, och fungerar som en reflektion av våra dagliga ansträngningar samt ett bevis på vårt engagemang genom åren.

Vi behåller vårt fokus under 2024 och 2025!

När vi nu tar steget in i 2024 står vårt åtagande att förbättra vårt arbete med företagets sociala ansvar (CSR) fast. Våra team är aktivt engagerade i initiativ som syftar till att minska vattenförbrukningen, förbättra metoder för avfallshantering, utveckla framtidens förpackningar och säkra energiförsörjningen från förnybara källor.