"The future will either be green or not at all."

~ Bob Brown

Det är därför vi tror på naturens konst.

Några siffror från vår verkstad *

* Evreux, Frankrike

Vi använder lösningsmedelfria
lim och bläck.

Produkter tillverkas så nära
våra kunder som möjligt.

Våra produkters förpackning är
100% återvinningsbar & biologiskt nedbrytbar.

%

av vårt avfall sorteras,
samlas in och återvinns.

%

av vårt papper kommer från
hållbart förvaltade skogar.

%

av våra produkter är tillverkade av
papper/ kartong.

Vår interna plan

Our Corporate Social Responsibility

På Bong efterföljer vi en CSR-policy baserad på en hållbarhetsprincip som kallas 'Triple Bottom Line'.
Detta är ett ramverk som innehåller tre prestationsdimensioner: social, miljö & ekonomisk
NEW!

Social

"Att öka värdet på människor och tvärfunktionellt utbyte genom att leta efter en daglig utveckling i organisationen och ledningsmetoderna."

Miljö

"Att uppmuntra ett ekologiskt uppvaknande för att främja miljöansvariga metoder genom ett permakulturprojekt."

Bee to Bong är namnet på alla dessa projekt.

Ekonomisk

"Vi främjar produkt- och processinnovation för att uppfinna morgondagens produkter med en ständigt växande respekt för miljön."

Bong Retail Solutions - Profit

Vår externa plan

Stödja våra kunder i deras övergång till miljövänliga verksamheter

Vi gör detta genom att anpassa vår produktionskapacitet efter nya pappersprodukter för att hjälpa kunderna att ersätta plast.

Supporting the things that are important

We support several good causes.

Our Certificates

Varumärket Imprim'vert urskiljer skrivare som är intresserade av att minska deras produktionspåverkan

  *Evreux, France

The Forest Stewardship Council®
is an international non-governmental organization
that promotes environmentally appropriate, socially beneficial, and economically
viable management of the world’s forests.

To learn more, visit www.fsc.org

FSC-C141501

EcoVadis is a Corporate Social Responsibility (CSR) ratings service.

The rating covers a broad range of non-financial management systems including environmental, labor & human rights, ethics and sustainable procurement impacts.

  *Evreux, France

ISO 9001 är den internationella normen som anger krav på ett kvalitetsstyrningssystem.

  *Evreux, France

PEFC is an organization that certifies sustainable forest management in 55 countries around the world.

It promotes a balance between the environmental, societal and economic issues involved in forestry based on guarantees of sustainable practices and the involvement of forest owners.

PEFC/ 07-31-420

AFAQ är en internationellt överensstämt standard som fastlägger behovet av ett miljöledningssystem.

  *Evreux, France

NF Environnement ger säkerhet att köpa en av de bästa produkterna ur miljösynpunkt.

  *Evreux, France