"The future will either be green or not at all."

~ Bob Brown

Det är därför vi tror på naturens konst.

Några siffror från vår verkstad *

* Evreux, Frankrike

Vi använder lösningsmedelfria
lim och bläck.

Produkter tillverkas så nära
våra kunder som möjligt.

Våra produkters förpackning är
100% återvinningsbar & biologiskt nedbrytbar.

%

av vårt avfall sorteras,
samlas in och återvinns.

%

av vårt papper kommer från
hållbart förvaltade skogar.

%

av våra produkter är tillverkade av
papper/ kartong.

Vår interna plan

Our Corporate Social Responsibility

På Bong efterföljer vi en CSR-policy baserad på en hållbarhetsprincip som kallas 'Triple Bottom Line'.
Detta är ett ramverk som innehåller tre prestationsdimensioner: social, miljö & ekonomisk
NEW!

Social

"Att öka värdet på människor och tvärfunktionellt utbyte genom att leta efter en daglig utveckling i organisationen och ledningsmetoderna."

Miljö

"Att uppmuntra ett ekologiskt uppvaknande för att främja miljöansvariga metoder genom ett permakulturprojekt."

Bee to Bong är namnet på alla dessa projekt.

Ekonomisk

"Vi främjar produkt- och processinnovation för att uppfinna morgondagens produkter med en ständigt växande respekt för miljön."

Bong Retail Solutions - Profit

Vår externa plan

Stödja våra kunder i deras övergång till miljövänliga verksamheter

Vi gör detta genom att anpassa vår produktionskapacitet efter nya pappersprodukter för att hjälpa kunderna att ersätta plast.

Supporting the things that are important

We support several good causes.

Våra certifikat

Varumärket Imprim'vert urskiljer skrivare som är intresserade av att minska deras produktionspåverkan

  *Evreux, France

Forest Stewardship Council®
är en internationell icke-statlig organisation
som främjar en ekologiskt ansvarsfull, socialt fördelaktig och ekonomiskt
hållbar förvaltning av skogar runt om i världen.

Mer information finns på www.fsc.org

FSC-C141501

EcoVadis är en utvärderingstjänst för företagens sociala ansvar (CSR).

Bedömningen omfattar ett brett spektrum av icke-finansiella förvaltningssystem, inklusive miljö-, arbets- och mänskliga rättigheter, etik och effekter av hållbar handel.

  *Evreux, France

ISO 9001 är den internationella normen som anger krav på ett kvalitetsstyrningssystem.

  *Evreux, France

PEFC är en organisation som certifierar hållbar skogsförvaltning i 55 länder runt om i världen.

Organisationen främjar en balans mellan de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av skogsbruket baserat på garantier för hållbara arbetsmetoder och skogsägarnas engagemang.

*Evreux, France
PEFC/ 10-31-2232

AFAQ är en internationellt överensstämt standard som fastlägger behovet av ett miljöledningssystem.

  *Evreux, France