"The future will either be green or not at all."

~ Bob Brown

Daarom geloven we in de kunst van de natuur.

Enkele cijfers van onze fabriek *

* Evreux, Frankrijk

We gebruiken solventloze
lijmen & inkten.

De producten worden zo dicht mogelijk
bij onze klanten geproduceerd.

De verpakking van onze producten is 100%
recycleerbaar en biologisch afbreekbaar.

%

van ons afval wordt gesorteerd,
ingezameld en gerecycleerd.

%

van ons papier komt uit
duurzaam beheerde bossen.

%

van onze producten zijn gemaakt
van papier/karton - natuurlijk.

Ons interne plan

Our Corporate Social Responsibility

Bij Bong werken we volgens een MVO-beleid dat gebaseerd is op een duurzaamheidsprincipe: Triple Bottom Line.
Dit is een raamwerk dat 3 dimensies van prestaties omvat: sociaal, milieu & economisch.
NEW!

Sociaal

"Het verhogen van de waarde van mensen en cross-functionele uitwisselingen door te zoeken naar de dagelijkse evolutie in de organisatie en de managementpraktijken."

Milieu

"Een ecologisch ontwaken stimuleren om eco-verantwoordelijke praktijken te promoten door middel van een permacultuur ontdekkingsproject."

Bee to Bong is de naam die aan al deze projecten wordt gegeven.

Economisch

"We bevorderen product- en procesinnovatie om de producten van morgen uit te vinden, met een steeds groeiend respect voor het milieu."

Bong Retail Solutions - Profit

Ons extern plan

Het ondersteunen van onze klanten in hun milieuvriendelijke transitie

Dit doen we door onze productiecapaciteiten op nieuwe papierproducten aan te passen, om hen te helpen bij het vervangen van plastic.

Supporting the things that are important

We support several good causes.

Onze certificaten

Het merk Imprim'vert onderscheidt drukkers die zich bezighouden met het verminderen van de impact van hun productie.

  *Evreux, France

De Forest Stewardship Council®
is een internationale NGO
die een ecologisch verantwoord, sociaal gunstig en economisch
rendabel beheer van bossen over de hele wereld promoot.

Ga voor meer informatie naar www.fsc.org

FSC-C141501

EcoVadis is een beoordelingsdienst voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (CSR).

De beoordeling omvat een breed scala aan niet-financiële managementsystemen, waaronder milieu-, arbeids- en mensenrechten, ethiek en effecten van duurzame aankopen.

  *Evreux, France

ISO 9001 is gedefinieerd als de internationale norm die de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem specificeert.

  *Evreux, France

PEFC een organisatie die duurzaam bosbeheer certifieert in 55 landen over de hele wereld.

Zij bevordert een evenwicht tussen de ecologische, maatschappelijke en economische aspecten van bosbouw op basis van garanties voor duurzame praktijken en betrokkenheid van bosbezitters.

*Evreux, France
PEFC/ 10-31-2232

Een internationaal overeengekomen norm die de eisen voor een milieumanagementsysteem vastlegt.

  *Evreux, France