Miljö

Produktens livscykel

Bong Retail Solutions ska bidra till en långsiktig ekologisk hållbar utveckling genom att tillverka och erbjuda produkter som under sin livscykel ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Värdekedjan för våra förpackningar sträcker sig från skogsbruk (ursprunget till pappersråvaran) till den slutgiltiga återvinningen av använda slutprodukter. Hållbarhetsarbetet inom Bongkoncernen tar sig olika uttryck i värdekedjan beroende på möjlighet till inflytande och prioriteringar. Högst prioritet har åtgärder som syftar till minskad förbrukning av energi och vatten per tillverkad enhet i de helägda produktionsanläggningarna.

Vi ska följa gällande miljölagsstiftning, föreskrifter och myndigheters regler. Tillstånd och villkor utgör endast miniminivån för vårt miljöarbete.

BONG ARBETAR AKTIVT MED HÅLLBARHET GENOM ATT BLAND ANNAT:

Jobba konstant med att förbättra våra produktionsmetoder för att minimera miljöpåverkande emissioner.

Jobba aktivt med våra leverantörer och kunder så att utformningen av produkterna prioriterar kretsloppstänkande och hushållning av naturresurser genom att titta på bl a:

  • Råmaterialets ursprung

  • Produktionen av papper

  • Transporten till och från produktion

  • Produktkonsumtion och återvinning (+ 90% av vårt avfall återvinns)

Genom information och kommunikation jobbar vi kontinuerligt med att öka kunskapen och medvetandet hos våra medarbetare om olika miljöfrågor.

Ladda ner vår Årsrapport 2017 för att läsa mer om hur vi jobbar med Hållbarhet i förhållande till Miljön, eller läs mer om Hållbarhetsarbetet som sker inom Bongkoncernen här.

Certifieringar

Vi följer gällande miljölagsstiftning och föreskrifter i alla de länder där vi har aktiviteter.

FSC®, Forest Stewardship Council®

Innebörden av förpackningar märkta med FSC® är att tillverkaren garanterar att produkterna är gjorda av råvara från skogar som är skötta i enlighet med de krav som ställs av FSC® då de certifierar miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. Certifieringen av Bong Retail Solutions anläggning innebär att råmaterialets ursprung kan följas och garanteras genom hela produktionen.

FSC® är en internationell fristående, ideell medlemsorganisation som skall verka för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Läs mer här.

Fråga om våra FSC® produkter.

Se Bong’s FSC® Sverige certifikat här.

Se Bong’s FSC® Belgien certifikat här.

FTI_Green_dot

FTI & Gröna punkten

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinning av förpackningar och tidningar. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som företag betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av företag som tillverkar, säljer, fyller och återvinner förpackningar och tidningar. Läs mer här.

Se Bong’s fti certifikat här.

Läs mer om certifieringarna inom Bongkoncernen här.

Bong_Tree_environmental