Om oss

Varumärkessupport för ökad tillväxt

På Bong Retail Solutions utvecklar vi våra kunders verksamhet genom att stärka deras varumärke, öka synligheten och förbättra deras kunders shoppingupplevelse.

Varumärken inom mode, skönhet, delikatessvaror och varuhus samarbetar med oss då de inser värdet av vår kunskap och förståelse för deras unika varumärke och verksamhet. Vårt samarbete resulterar i hållbara och effektiva lösningar i linje med varje varumärkes specifika kommunikations- och marknadsplan.

Med hjälp av dessa innovativa och kommunikativa varumärkesbärare, kan våra kunder förstärka upplevelsen av sitt varumärke – hela vägen från butiken till hemmet och bortom.

Med nästan 300 års erfarenhet av att arbeta med, och producera pappersprodukter, är vårt fokus på återvinningsbara och hållbara pappersbaserade produkter. Vår produktion i Nybro, Sverige är FSC® certifierad och med fortsatt fokus på hållbarhet och miljö strävar vi efter en så miljövänlig produktion som möjligt, där vi idag återvinner mer än 90% av vårt avfall.

Vi erbjuder även lagerhållning och logistiklösningar för att säkerställa bästa set-up för varje enskild kund.

Bong Retail Solutions är en del av Bongkoncernen som är en ledande europeisk leverantör och producent av specialförpackningar och kuvert. Med anor från 1737 har Bong en solid erfarenhet och kunskap när det gäller produktion, distribution och försäljning av pappersbaserade produkter.

Vision

Vi vill vara erkända för att utveckla våra kunders verksamhet genom att stärka deras varumärke och förbättra deras kunders shoppingupplevelse genom innovativa och kommunikativa lösningar.

Mission

Våra retailkunder är i konstant kontakt på det ena eller andra sättet med sina (potentiella) konsumenter. Deras utmaning är att locka, behålla och tillfredsställa dessa konsumenter.

Som retailkonsulter vill vi inspirera och ge råd till våra kunder inom ramarna av deras kommunikations- och marknadsplan. Detta leder till effektiva och hållbara lösningar som förbättrar deras varumärkesigenkänning och hjälper dem att kommunicera genom The Art of Giving på marknadsplatsen.

Vår affärsinformation om detaljhandeln gör det möjligt för våra kunder att vara kreativa, innovativa och lönsamma inom sina egna affärsutmaningar, vilket ger deras kunder den optimala shoppingupplevelse (både i affären och online).

Våra värderingar

Bong Retail Solutions och Bongkoncernen delar samma värdegrund och värderingar:

The customer is our passion

We seek excellence in everything we do

Strong teams are the foundation of our success

We interact with mutual respect

We see change as a creative opportunity

Läs mer om Våra Värderingar här.

Vi utgår alltid från the Art of Giving

Genom att kombinera kreativitet, inspiration och innovation är The Art of Giving konstant i fokus i allt vi gör på Bong Retail Solutions.

Med vår kunskap och erfarenhet utmanar vi ständigt oss själva att skapa den bästa lösningen, samt addera värde och kvalitet under hela processen. Vi vet att den kreativa processen består av en ständig dialog, där kundens behov är i konstant fokus tills vi nått den slutgiltiga lösningen.

Vi känner stolthet och glädje när vi presenterar och levererar en present- och bärkasselösning i samarbete med en nöjd kund. Den känslan representerar ett väl utfört arbete där vi överträffar vår kunds, och våra egna förväntningar.

Vi tror på The Art of Giving

Uppförandekod

Som en del av Bongkoncernen omfattas Bong Retail Solutions av den gällande Uppförandekoden för koncernen.

Det är avgörande för oss att upprätta, och bibehålla förtroende och tillförsikt inom och utanför vår verksamhet. Därför stödjer och tillämpar vi FN:s Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna, International Labour Organizations (ILO:s) grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact, våra kärnvärderingar samt vår Uppförandekod som ett ramverk för vår verksamhet.

Vår Uppförandekod sammanfattar våra gemensamma värderingar och sätter dem i ett sammanhang. Den är inte avsedd att vara uttömmande. Koden ska användas som en generell vägledning och stödverktyg gällande Bongs förväntningar, i situationer som kan kräva särskild uppmärksamhet och gällande tillgängliga kommunikationskanaler.

Ladda ner vår Uppförandekod och för att läsa mer om hur vi jobbar med Arbetsplats och Miljö, Marknadsfrågor samt Samhälle och Närmiljö.

Se här för mer detaljerad information om vår Uppförandekod, vår Uppförandekod för Leverantörer, vår Jämställdhets- och Mångsfaldspolicy samt våra andra policyer och processer.

BRS_logo_mirror