"The future will either be green or not at all."

~ Bob Brown

Det är därför vi tror på naturens konst.

Några siffror från vår verkstad *

* Evreux, Frankrike

Vi använder lösningsmedelfria
lim och bläck.

Produkter tillverkas så nära
våra kunder som möjligt.

Våra produkters förpackning är
100% återvinningsbar & biologiskt nedbrytbar.

%

av vårt avfall sorteras,
samlas in och återvinns.

%

av vårt papper kommer från
hållbart förvaltade skogar.

%

av våra produkter är tillverkade av
papper/ kartong.

Vår interna plan

På Bong efterföljer vi en CSR-policy baserad på en hållbarhetsprincip som kallas 'Triple Bottom Line'.
Detta är ett ramverk som innehåller tre prestationsdimensioner: social, miljö & ekonomisk

Social

"Att öka värdet på människor och tvärfunktionellt utbyte genom att leta efter en daglig utveckling i organisationen och ledningsmetoderna."

Bong Retail Solutions - Planet

Miljö

"Att uppmuntra ett ekologiskt uppvaknande för att främja miljöansvariga metoder genom ett permakulturprojekt."

Bee to Bong är namnet på alla dessa projekt.

Ekonomisk

"Vi främjar produkt- och processinnovation för att uppfinna morgondagens produkter med en ständigt växande respekt för miljön."

Bong Retail Solutions - Profit

Vår externa plan

Stödja våra kunder i deras övergång till miljövänliga verksamheter

Vi gör detta genom att anpassa vår produktionskapacitet efter nya pappersprodukter för att hjälpa kunderna att ersätta plast.

Supporting the things that are important

We support several good causes.

Våra fabrikscertifikat *

* Evreux, Frankrike

Varumärket Imprim'vert urskiljer skrivare som är intresserade av att minska deras produktionspåverkan

Forest Stewardship Council®
är en internationell, icke-vinstdrivande organisation
som fokuserar att främja ansvarsfullt skogsbruk med hänsyn till de ekologiska,
sociala och ekonomiska värdena av skogen. För mer information kan du besöka: www.fsc.org

FSC-C141501

csr (2) Ecovadis gold 2020_1

EcoVadis är ett verk för bedömning av företagens ansvarstagande i samhället (CSR).Det innebär ett brett spektrum av icke-finansiella ledningssystem, inklusive miljö, arbets- och mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköpspåverkan.

ISO 9001 är den internationella normen som anger krav på ett kvalitetsstyrningssystem.

AFAQ är en internationellt överensstämt standard som fastlägger behovet av ett miljöledningssystem.

NF Environnement ger säkerhet att köpa en av de bästa produkterna ur miljösynpunkt.