"The future will either be green or not at all."

~ Bob Brown

Daarom geloven we in de kunst van de natuur.

Enkele cijfers van onze fabriek *

* Evreux, Frankrijk

We gebruiken solventloze
lijmen & inkten.

De producten worden zo dicht mogelijk
bij onze klanten geproduceerd.

De verpakking van onze producten is 100%
recycleerbaar en biologisch afbreekbaar.

%

van ons afval wordt gesorteerd,
ingezameld en gerecycleerd.

%

van ons papier komt uit
duurzaam beheerde bossen.

%

van onze producten zijn gemaakt
van papier/karton - natuurlijk.

Ons interne plan

Bij Bong werken we volgens een MVO-beleid dat gebaseerd is op een duurzaamheidsprincipe: Triple Bottom Line.
Dit is een raamwerk dat 3 dimensies van prestaties omvat: sociaal, milieu & economisch.

Sociaal

"Het verhogen van de waarde van mensen en cross-functionele uitwisselingen door te zoeken naar de dagelijkse evolutie in de organisatie en de managementpraktijken."

Bong Retail Solutions - Planet

Milieu

"Een ecologisch ontwaken stimuleren om eco-verantwoordelijke praktijken te promoten door middel van een permacultuur ontdekkingsproject."

Bee to Bong is de naam die aan al deze projecten wordt gegeven.

Economisch

"We bevorderen product- en procesinnovatie om de producten van morgen uit te vinden, met een steeds groeiend respect voor het milieu."

Bong Retail Solutions - Profit

Ons extern plan

Het ondersteunen van onze klanten in hun milieuvriendelijke transitie

Dit doen we door onze productiecapaciteiten op nieuwe papierproducten aan te passen, om hen te helpen bij het vervangen van plastic.

Supporting the things that are important

We support several good causes.

Onze fabriekscertificaten *

* Evreux, Frankrijk

Het merk Imprim'vert onderscheidt drukkers die zich bezighouden met het verminderen van de impact van hun productie.

De Forest Stewardship Council® is een internationale, non-profit organisatie gericht op promotie van verantwoord bosbeheer waarbij rekening wordt gehouden met ecologische, sociale en economische waarden van het bos. Voor meer informatie kan u terecht op: www.fsc.org

FSC-C141501

csr (2) Ecovadis gold 2020_1

EcoVadis is een dienst voor de beoordeling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De rating omvat een breed scala aan niet-financiële managementsystemen, waaronder Environmental, Labor & Human Rights, Ethics en Sustainable Procurement impacts.

ISO 9001 is gedefinieerd als de internationale norm die de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem specificeert.

Een internationaal overeengekomen norm die de eisen voor een milieumanagementsysteem vastlegt.

NF Environnement biedt de garantie om de beste producten te kopen vanuit het oogpunt van milieuprestaties.